Nyheter

Nya nationella vård och insatsprogram – ADHD

"De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ. Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn."

Rådgivning, konsultation samt specialpedagogiskt särskilt stöd

Fenix Education är ett oberoende företag inom specialpedagogik som erbjuder personlig kontakt för att verka för varje individs unika behov och lagstadgade rättigheter i studier. Företaget erbjuder rådgivning, konsultation samt specialpedagogiskt särskilt stöd i studier inom grundskolan, specialskolan, gymnasiet, komvux, folkhögskolan, högskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Verksamheten syftar till att skapa möjligheter av svårigheter. Det går också […]

Sommarkollo i Småland

Sommarkollo i Småland för ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning och ungdomar med Asperger eller autism nivå 1. Sommarkollo i Småland anordnar jätteroliga läger under tre perioder i sommar med start den 13 juni och nu är det dags att ansöka om plats. Vi vänder oss till ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning mellan 12-30 år, och […]

Sommarkollo – Kasper Kollo

Sommarkollo för dig med högfungerande autism.    

Prenumerera på Special Nest – specialpris för medlemmar i Attention

Känner du till Special Nest? Special Nest är en webbtidning som bevakar det som händer inom neuropsykiatri. Tidningen är orädd i sitt förhållande till olika ståndpunkter och åsikter – vår uppgift är att skildra, inte att ta ställning. Vi vänder oss till yrkesverksamma, familjer, vuxna, ungdomar, personer med egen funktionsvariation samt alla som intresserade av […]

Skrivlust – digital workshop för dig med NPF

Skrivworkshop för dig över 15 år med NPF! Det är ingen övre åldersgräns. Projektet genomförs med hjälp av stöd från Kulturrådet och kurserna finns i lite olika format/tillfällen.

Utredning på Neuropsykiatriska kliniken i Köpenhamn

Står du eller någon anhörig i kö till utredning? Då kanske det här kan vara ett tips. Hit ska man kunna söka sig för kostnadsfri utredning med kortare väntetider. Kliniken ligger i Köpenhamn.   https://neuropsykiatriskakliniken.se/

Inbjudan till digitalt dialogmöte med Länsstyrelsen kring ANDTS

Du som är medlem i Attention Lund är inbjuden av Länsstyrelsen till ett dialogmöte om förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar (ANDTS). Digitalt möte den 9 december. För mer information och anmälan se bifogad inbjudan.