Inbjudan till digitalt dialogmöte med Länsstyrelsen kring ANDTS

Du som är medlem i Attention Lund är inbjuden av Länsstyrelsen till ett dialogmöte om förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar (ANDTS). Digitalt möte den 9 december. För mer information och anmälan se bifogad inbjudan.

Inställd föreläsning 22 november

Vi i styrelsen måste tyvärr meddela att vi idag beslutat att skjuta på föreläsningen med Bella Stensnäs (”Det utmanande föräldraskapet – stress, återhämtning och konflikthantering”). Detta är förstås på grund av den rådande situationen med Corona och de restriktioner som … Read More

Riksförbundet Attentions projekt Trots Allt! söker samtalsledare

Riksförbundet Attentions projekt Trots Allt! tar just nu fram ett nytt metodmaterial för föräldrastödsgrupper. Den huvudsakliga tanken med grupperna är att föräldrar till barn med trotssyndrom/problematik möts och utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Under hösten kommer testgrupper dra igång runtomkring … Read More

Frukostseminarium i Lund den 21 augusti

Välkommen till kostnadsfritt frukostseminarium i Lund den 21 augusti som anordnas av Viljabogruppen. Tema: Stöd och vägledning i tillsynsprocessen hos IVO samt lex Sarah Eventet är kostnadsfritt, anmälan tillsammans med eventuell allergi/specialkost skickas till Anna Hellner på anna.hellner@viljabogruppen.se senast den … Read More

VAD ÄR DET SOM LÅTER!? Om hödljudda LSS-bostäder

Många personer som bor på LSS-bostad kan ha svårt att sortera ljudintryck – alla ljud tas in med samma kraft. Det kan också röra sig om allmän ljudöverkänslighet. Men att höra trafik från gatan utanför, grannens TV-tittande, prat i korridoren … Read More

1 2 3