Riksförbundet Attentions projekt Trots Allt! söker samtalsledare

posted in: Uncategorized

Riksförbundet Attentions projekt Trots Allt! tar just nu fram ett nytt metodmaterial för föräldrastödsgrupper. Den huvudsakliga tanken med grupperna är att föräldrar till barn med trotssyndrom/problematik möts och utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Under hösten kommer testgrupper dra igång runtomkring … Read More