Fenix Education är ett oberoende företag inom specialpedagogik som erbjuder personlig kontakt för att verka för […]
Vi vill gärna bidra till ökad medvetenhet och förståelse kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som t.ex. ADHD […]