Många personer som bor på LSS-bostad kan ha svårt att sortera ljudintryck – alla ljud tas […]