Intervjupersoner sökes till forskningsprojekt

Veronica Lövgren är verksam vid Umeå universitet i ett forskningsprojekt om samhälleligt stöd till personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation. I projektet intervjuas både stödgivare, som t.ex. hälso- och sjukvård, socialtjänst, polisen, kvinnojourer, och personer med … Read More