Inbjudan till digitalt dialogmöte med Länsstyrelsen kring ANDTS

posted in: Samråd och dialog
Du som är medlem i Attention Lund är inbjuden av Länsstyrelsen till ett dialogmöte om förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar (ANDTS).
Digitalt möte den 9 december. För mer information och anmälan se bifogad inbjudan.