Vi vill gärna bidra till ökad medvetenhet och förståelse kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som t.ex. ADHD och autism på er skola. Hej Hyper! är en teatermusikal om NPF, som spelas av Teater de Vill. Vi sponsrar föreställningen och det är kostnadsfritt för en skola att få två föreställningar – först till kvarn gäller.

Skolan kommer att få tillgång till alla delar i Hej Hyper!-projektet, som innehåller:

  • Teaterföreställningen (musikal) som riktar sig till barn F-3
  • En karaoke-app med sångerna från musikalen
  • Lärarhandledningar – en för klassrummet (lärarhandledning) och en för lärarlaget (diskussionsunderlag)
  • Pyssel

Med musik och teater som inspiration och metod vill Hej Hyper! på ett lustfyllt sätt bidra till ökad förståelse och bättre villkor för barn med NPF i skolan. Syftet är också att öka kunskapen kring NPF och minska stigmatisering i stort för barn med NPF.

Projektet är framtaget av Friends och Hjärnfonden och bygger bland annat på intervjuer med barn om hur det är att ha NPF.

Läs mer om Hej Hyper! här.

Om ni på er skola är intresserade av att teaterföreställningen spelas hos er (utan kostnad då den sponsras av oss), kontakta info@attention-lund.com med er intresseanmälan.