Här kommer en efterlysning från mathisen.anna@gmail.com gällande flickor i högstadiet med ADHD, svensklärare och specialpedagoger. Intervjuer är tänkt att ske i Lund.
Mitt namn är Anna Mathisen. Jag har under min utbildning uppmärksammat hur många elever med NPF som har svårt i skolan och far illa. Under de senaste åren har jag kommit över flera artiklar och undersökningar just kring flickor med ADHD och mitt intresse har bara växt och växt. Därmed tänkte jag under höstterminen undersöka hur flickor med ADHD i högstadiet upplever skrivundervisningen i svenskämnet. Målsättningen är att öka kunskapsunderlaget i svenskämnet runt flickor med ADHD, eftersom det verkligen behövs!