Veronica Lövgren är verksam vid Umeå universitet i ett forskningsprojekt om samhälleligt stöd till personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation.
I projektet intervjuas både stödgivare, som t.ex. hälso- och sjukvård, socialtjänst, polisen, kvinnojourer, och personer med funktionsnedsättning som har erfarenhet av, eller sökt men inte fått vad de önskat, insatser med anledning av våld/övergrepp.
Det är mycket angeläget att få med erfarenheter från personer med funktionsnedsättning.
Intresserad av att delta i projektet som intervjuperson? Kontakta veronica.lovgren@umu.se eller 090-786 7652.