Många personer som bor på LSS-bostad kan ha svårt att sortera ljudintryck – alla ljud tas […]
Veronica Lövgren är verksam vid Umeå universitet i ett forskningsprojekt om samhälleligt stöd till personer med […]