Välkommen till föräldragrupp 2021

Välkommen till Attention Lunds föräldragrupp! Vi möts på Google Meet varannan onsdag kl 19.00. Länken kommer finnas i Facebook-gruppen. Kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Gruppen är tänkt att vara en hjälp till självhjälp (behöver du professionell hjälp hänvisar vi alltid … Read More

Nya nationella vård och insatsprogram – ADHD

”De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ. Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för … Read More

Rådgivning, konsultation samt specialpedagogiskt särskilt stöd

posted in: Skola

Fenix Education är ett oberoende företag inom specialpedagogik som erbjuder personlig kontakt för att verka för varje individs unika behov och lagstadgade rättigheter i studier. Företaget erbjuder rådgivning, konsultation samt specialpedagogiskt särskilt stöd i studier inom grundskolan, specialskolan, gymnasiet, komvux, folkhögskolan, … Read More

Sommarkollo i Småland

posted in: Aktiviteter

Sommarkollo i Småland för ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning och ungdomar med Asperger eller autism nivå 1. Sommarkollo i Småland anordnar jätteroliga läger under tre perioder i sommar med start den 13 juni och nu är det dags att ansöka … Read More

1 2